Kaupade ostmine ja alltöövõtjad

H-Metal tunneb oma Eesti partnereid hästi ja suhtleb nendega aktiivselt, et kasutada neid alltöövõtjatena siis, kui me ei ole kompetentsed tellimust ise täitma või see ei kuulu meie põhitegevuse hulka. H-Metal omab häid koostööpartnereid ja alltöövõtjaid tootmisvaldkondades , mis ei kuulu meie otsese põhitegevuse hulka.  Näitena võib tuua elektripaigaldised, kontrollsüsteemid, erinevat tüüpi pinnaviimistlused  nagu tsinkimine jne.